ЭСЯамны бүтэц

Элчин сайд: Элизабэт Барсак

Элчин зөвлөх, Консул: Рафаэл Дрозэвски

Соёл, Хамтын ажиллагааны зөвлөх: Жан-Флоран Филтц

Эдийн засгийн хэлтсийн дарга: Анни Биро

Атташе: Патрик Рацито

Элчим хүчний асуудал эрхлэсэн атташе: Анаис Гриво

Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхлэсэн атташе: Гризелда Бассэ

publié le 18/10/2016

Дээшээ