ЭСЯамны бүтэц

Элчин сайд: Элизабэт Барсак

Элчин зөвлөх, Консул: Cилви Дэкруа

Эдийн засгийн хэлтсийн дарга: Анни Биро

Атташе: Эри Андреанжафи

Элчим хүчний асуудал эрхлэсэн атташе: Алис Бурдэ

Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхлэсэн атташе: Орэлиа Талваз

publié le 29/03/2018

Дээшээ