ЭСЯамны бүтэц

Элчин сайд: Элизабэт Барсак

Элчин зөвлөх, Консул: Рафаэл Дрозэвски

Соёл, Хамтын ажиллагааны зөвлөх: Алайн Дэжак

Эдийн засгийн хэлтсийн дарга: Анни Биро

Атташе: Эри Андреанжафи

Элчим хүчний асуудал эрхлэсэн атташе: Алис Бурдэ

Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхлэсэн атташе: Орэлиа Талваз

publié le 31/10/2017

Дээшээ