ЭСЯамны бүтэц

Элчин сайд: Филипп Мэрлин

Элчин зөвлөх: Никола Лакот

Эдийн засгийн хэлтсийн дарга: Анни Биро

Консул, захиргааны ажилтан: Эри Андреанжафи
_
Хүний нөөцийн ажилтан: Жан-Люк Грулон

Элчим хүчний асуудал эрхлэсэн атташе: Малори Лө Бай

Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхлэсэн атташе: Матильд Үссонвуа

publié le 16/10/2018

Дээшээ