Францын Элчин сайдын сайд « PADEM » ТББ-н төсөлд хамрагдсан иргэдтэй очиж уулзав.

« PADEM » ТББ нь Улаанбаатар хотын захын гэр хороололд амьдардаг эмзэг бүлгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байр сууцны нөхцлийг шинэчилж, сайжруулах төсөл хэрэгжүүлдэг юм. Монголын хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай хамтран хэрэгждэг энэхүү үр бүтээлтэй төсөл нь олон гэр бүлийн эдийн засаг, нийгмийн асуудлыг сайжруулж өгч байна.

JPEG

publié le 22/02/2019

Дээшээ