Францын Их дээд сургуулийн бүртгэл

PNGФранцын Их дээд сургуульд анагаах ухааны чиглэлээр ерөнхий мэдлэгийн нэгдүгээр анги болон лисенсийн нэгдүгээр ангид элсэхийг хүсэгч бакалаврын франц диплом авах гэж буй болон тус дипломгүй гадаад оюутнууд нь “урьдчилсан бүртгэлийн хүсэлт” н нөхцлийг хангах ёстой. Гадаадад оршин суугч оюутнууд нь Францын тухайн чиглэлийн гурван их дээд сургуулийг сонгосны дараа (CERFA 11443*15) маягтын бүртгэлийн хуудас бүхий хүсэлтээ тухайн орныхоо Элчин сайдын яамны дэргэдэх соёл,хамтын ажиллагааны хэлтэст 2016 оны 11-р сарын 15 наас 2017 оны 1-р сарын 22 ны хооронд тавина.

- Урьдчилсан бүртгэлийн хүсэлт (цагаан хуудас) –г Le dossier d’admission préalable (dossier blanc) Францын Дээд боловсрол, Судалгаа шинжилгээний яамны цахим хуудаснаас татаж авна уу. http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/-dossier-blanc-demande-d-admission-prealable-inscription-en-premiere-annee-de-licence.html

Жич: Зарим оронд дунд сургууль төгсөөд шууд их дээд сургуульд орох эрхгүй байдаг тул цагаан хуудас бөглөхдөө үүнийг анхаарч, А1, А2, А3 ангиллын дагуу биш, зөвхөн В1, В2, В3 ангиллын дагуу материалаа бүрдүүлнэ.
Хэрэв дунд сургуулийн дипломоо хараахан авч амжаагүй, болон ЭЕШ өгч амжаагүй үед, бүртгэлийг баталгаажуулахын тулд дараа нь хуулбарыг явуулж болно.

Энхтайваны өргөн чөлөө 15
Төв шуудан ш/х 687 – Улаанбаатар 15160 (Монгол Улс)
Утас : (976) 11 324519 – Факс : (976) 11 319176
www.ambafrance-mn.org
Соёл, хамтын ажиллагааны хэлтэс E-mail : turnyam.togtokh@diplomatie.gouv.fr

publié le 12/03/2018

Дээшээ