Мэдээлэл авах

PNG

Франц улсад суралцахыг хүсэгч гадаадын иргэдэд зориулсан бүхий л мэдээллүүдийг өөртөө агуулсан тус улсын Кампус Франс (Campus France) байгууллагын цахим хуудасны англи хэл дээрх хувилбарт зочилно уу.

Dernière modification : 24/02/2011

Haut de page