Монгол дахь “Орано” группын мэдээлэл: “Badrakh Energy” олборлолтын компаний цахим хуудас нээгдлээ.

Францын “Орано” групп Монгол улсад 1997 оноос хойш 20 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж байна.

Тус группын салбар болох АРЕВА Монгол нь /66 хувь нь Орано компани, 34 хувь нь Mitsubishi Corporation/ хоёр охин компанитай бөгөөд Кожеговь компани нь хайгуулын үйл ажиллагаа эрхлэдэг бол Бадрах Энержи компани нь олборлолтын үйл ажиллагаа явуулдаг юм.

Үйл ажиллагааны шинэ стратегийн хүрээнд Badrakh Energy олборлолтын компаний цахим хуудас нээгдлээ.

publié le 26/03/2019

Дээшээ