Сэргээн засварлах ажлын хандивыг хаана, хэрхэн өгөх вэ ?

Парисын дахь эхийн сүм галд автсан харамсалтай явдлын дараа алдарт сүмийг сэргээн босгох хандивын ажил эрчимжиж байна. Францын дөрвөн томоохон сан улсын оролцоотойгоор дэлхийн соёлын өв болсон энэ барилгыг сэргээн засах ажлыг гардан хийхээр боллоо.

PNG

Энэ 4-р сарын 15 ны даваа гаригийн орой Парисын дахь эхийн сүмд гал гарсан юм. Түймэрт сүмийн гол байгууламж, фасад, гол хоёр орой үлдэж чадсан боловч сүмийн тааз, гол танхим, нарийн өндөр орой зэрэг нь шатсан байна.

Сүмийн сэргээн засварлах ажлын хандивыг хаана, хэрхэн өгөх вэ ?

Франц улсын Ерөнхийлөгч хэлсэнчлэн, Дарь эхийн сүмд иж бүрэн сэргээн засварлах ажил хийгдэнэ. Гэвч, энэ бол их хөрөнгө шаардсан ажил юм. Иймд бидэнд та бүхний өгөөмөр сэтгэл хэрэгтэй.

Франц улсад болон дэлхий дахинаа сэргээн засварын ажилд зориулсан хандивын санаачилга гарсаар байна. Иймээс хандивын ажлын ил тод, аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор төрийн оролцоотойгоор дараах дөрвөн сан ажиллаж эхэллээ. Үүнд, Үндэсний хөшөө дурсгалын төв сан,le Centre des Monuments Nationaux, Парисын дахь эхийн сүм сан Fondation du Patrimoine, Соёлын өв сан Fondation de France.

PNG

https://jp.ambafrance.org/Comment-donner-pour-reconstruire-Notre-Dame-de-Paris

publié le 18/04/2019

Дээшээ