УБ хот дахь Олон улсын франц сургууль

JPEG Улаанбаатар хот дахь Олон улсын франц сургууль нь 2013 оны 9-р сарын нд нээгдэнэ.
Францын Элчин сайдын яамны хашаанд байрлах тус сургууль нь 3-с 11 насны бага ангийн хүүхдүүдийг бүртэх юм. Хичээл Францын албан ёсны хичээлийн хөтөлбөрөөр франц хэл дээр явагдахаас гадна монгол хэл, соёлын талаар хөтөлбөрт орсон болно.
Тус шинэ сургуулийн зорилго нь 2014 оноос 130 оронд байдаг 488 гаруй сургуулийн 320 000 гаруй хүүхдэд гадаад франц боловсрол олгох агентлагийн (www.aefe.fr) сүлжээ сургуулиудын ижил түвшинд хүрэх юм.
Цахим хаяг : ecolefrancaiseiob@gmail.com
Утас :_
захирал Алине КЛЕМОН 99388759 /франц, англи/
Цахим хаяг: http://ecolefrancaiseiob.wix.com/efiob

publié le 02/09/2015

Дээшээ