Виз мэдүүлэх цаг товлох журам

Тус ЭСЯ ны консулын хэлтэс түр хугацаагаар ажиллахгүй. Ажиллаж эхлэх хугацааны талаар зар тавих болно.
Тус ЭСЯ-нд виз мэдүүлэх хүмүүс visas@ambafrance-mn.org гэсэн мэйл хаягаар хандаж мэдүүлэг өгөх цагаа товлоно уу.

Цаг товлохыг хүссэн мэйлэндээ та доорх мэдээллүүдийг заавал тусгасан байх шаардлагатай :
- Овог /паспортод бичигдсэнтэй ижил/
- Нэр /паспортод бичигдсэнтэй ижил/
- Паспортын дугаар
- Мэдүүлэг өгөх сар, өдөр
- Холбогдох гар утасны дугаар
- Аяллын гол зорчих орон
- Аяллын зорилго (жуулчлал, албан хэргийн, гэр бүлийн айлчлал)
- Визний төрөл (урт эсвэл богино хугацааны)

Жич :
- Албан ажлаар яаралтай явах хүмүүс өөрийн албан тушаал, албан зорилгоо тусгаж бичнэ үү.

Танд цаг товлосныг баталгаажуулсан, эсвэл боломжгүйг дурдсан хариу мэйл ирэх бөгөөд дээрх мэдээллийн аль нэг нь байхгүй байгаа тохиолдолд Таны цаг авах хүсэлтийг хүлээж авах боломжгүй бөгөөд Танд цаг олгосон хариу мэйл ирэхгүй.

Та урьдчилан цаг товлоогүй бол мэдүүлгээ өгөх боломжгүйг анхаарна уу.

Та бүрэн гүйцэд бүрдүүлсэн бичиг баримттайгаа товлосон цагаасаа хоцролгүй ирэх ёстой. Мэдүүлэгт хавсаргах ёстой бичиг баримтууд дутуу бөгөөд хэрвээ Та тэдгээрийг нөхөж өгөхийг хүсэж байвал дахин виз мэдүүлэх цаг товлохоос өөр боломжгүй гэдгийг анхаарна уу. Консулын хэлтсийн ачааллаас хамаарч хүссэн өдөр цаг байхгүй байж болзошгүйг анхаарч, нөгөөтэйгүүр визний мэдүүлгийг шийдвэрлэх хугацааг харгалзан үзэж, аль болох эрт цагаа товлохыг Танд зөвлөж байна.

Таныг мэдүүлгээ өгөхөд хураамж авсан тухай баримт олгох ба уг баримт дээр дардсаар тэмдэглэсэн өдөр Та паспорт болон визээ авах ёстой. Зөвхөн тэр заасан хугацаанд хураамж төлсөн баримт болон иргэний үнэмлэхтэйгээ Та өөрийн биеэр, эсвэл Таны хуулийн дагуу итгэмжлэгдсэн хүн ЭСЯ-д ирэх ёстойг анхаарна уу.

Визтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

Dernière modification : 10/03/2020

Haut de page