Визний шинэ журам

Визний нэгдсэн хууль (Шенген)

Европын Парламент болон Зөвлөлийн 2009 оны 7-р сарын 03-ны CE N° 810/2009 тоот журмаар баталсан визний нэгдсэн хууль 2010 оны 4-р сарын 05-наас эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэллээ. Уг хууль Шенгений орнуудын визний нэгдсэн бодлого, консулын албадынх нь явуулж буй үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм журмыг хооронд нь уялдуулан, тодотгож, улмаар тэдгээрийг нэгтгэн Шенгений бүсэд хамрагддаг бүх л оронд нийтээр дагаж мөрдөх нэг журам бий болгоход чиглэгдсэн юм.

Визний мэдүүлгийн шинэ маягт бөглөх болсон ба үүнийг Монгол улс дахь Шенгений гишүүн орнуудын Элчин сайдын яамд болон тэдгээрийн цахим хуудаснаас авах боломжтой. Түүнчлэн, 6-12 насны хүүхдээс визний мэдүүлгийн хураамж 40 евро авах шинэ тарифыг нэмсэн. 12-оос дээш насны виз мэдүүлэгчдийн төлөх хураамж 80 евро, мөн 6-аас доош насны хүүхдээс визний мэдүүлгийн хураамж авахгүй байх зарчим хуучин хэвээрээ үлдлээ.

COVID-19 вирус дэгдэлтийн эсрэг Франц болон далайн чанад дахь Францын нутаг дэвсгэрт нэвтрэхэд авч буй арга хэмжээ хэрэгжиж эхэллээ

COVID-19 вирус илэрсэн бүс нутгаас / Монгол улс бүртгэгдсэн/ зорчигчдыг Францын нутаг дэвсгэрт нэвтрүүлэхгүй ба зөвхөн дор хавсаргасан олон улсын зорчигчдын тодорхойлолт дээрхи нөхцөл бүхий иргэдийг нэвтрүүлнэ.

Word - 40 ko
Attestation de déplacement internationaux en français
(Word - 40 ko)
Word - 17.6 ko
Attestation de déplacement internationaux en anglais
(Word - 17.6 ko)

Зорчигч бүр өөртөө дээрхи тодорхойлолтыг бүрэн бөглөсөн хуудсыг, түүнд дурьдсан нөхцөлд хамрах эсэхийг баталсан баримт, мөн COVID-19 вирусын шинж тэмдэг илрээгүйг баталсан бичиг баримтуудыг авч явна.

Эдгээр бичиг баримтыг олон улсын тээврийн хэрэгсэлд суухын өмнө болон хилийн шалган нэвтрүүлэх цэгүүдэд шалгах болно.


Визтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

publié le 16/09/2020

Дээшээ